Våra Tjänster

grundförstärkningar och huslyft

Grundförstärkning & Huslyft

Grundförstärkningar och huslyft är något som vi har stor erfarenhet av. Det är ett arbete som kräver goda kunskaper och erfarenheter i såväl hållfasthetslära som uppfinnesrikedom då förutsättningarna ofta ändras längs arbetets gång.


Grävning Schaktning Grundförstärkning

Källarutgrävningar & källarsprängning

Källarsprängningar och källarutgrävningar gör vid med effektiva maskiner och metoder vilket sänker kostnaden för er som kund. Berg & Betongförstärkning åtar sig även totalentreprenader på dessa projekt och utför då även golvgjutning och kakelsättning m.m.


grundförstärkningar och huslyft

Bergsborrning & Bergförstärkning

Bergsborrning och bergsförstärkningar utför vi ofta med specialbyggda elektriska robotar , vilket medför att vi kan jobba i trånga utrymmen och med god effektivitet.

PÅlning

I gott samarbete med Westcoast offfshore AB erbjuder vi bryggpålning, kajförstärkningar och däcksläggning. 

Maskinuthyrning

Vi hyr ut borr-riggar, hydraulhammare och skopor, även kompaktlastare med skopa, gripklo och pallgafflar. Kontakta oss för mer information!